Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Dòng sản phẩm Biometra Compact là các thiết bị điện di ngang nucleic acid thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ. Kính acrylic dày, điện cực platinum tuổi thọ cao, đảm bảo cho quá trình phân tách được diễn ra chính xác. Kết hợp hệ thống đổ gel độc đáo, chống tràn hiệu quả giúp Biometra Compact thích hợp cho mọi nhu cầu của phòng thí nghiệm.
Có 4 kích thước buồng điện di khác nhau và đổ lên tới 9 loại bản gel: 

  • Compact XS/S cho gel nhỏ
  • Compact M cho gel trung bình
  • Compact L/XL cho gel lớn
  • Compact Multi-Wide cho gel nhỏ và trung bình với tính năng độc đáo 1 khay gel, có thể đúc 4 bản gel kích thước khác nhau.
Hệ thống điện di trường xung
Model: Rotaphor 8 System
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel polyacrylamide

Model: Eco-mini/Eco-maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Điện di gel agarose

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) bán khô
Model: Fastblot B43/Fastblot B44
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S, Compact M, Compact L/XL, Compact multi-wide
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức

Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt
Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi
Hãng sản xuất: Analytik Jena
Xuất xứ: CHLB Đức
 
youtube
Facebook
Twitter