Dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị khoa học kỹ thuật
Thứ 5 | 26/03/2020 - Lượt xem: 377

Công ty Thiết bị 2H (2H Instrument) cung cấp dịch vụ:

- Tư vấn và cung cấp giải pháp
- Tư vấn, cung cấp thông tin các thiết bị đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Khảo sát, lập kế hoạch/dự án khoa học kỹ thuật
- Xây dựng danh mục thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
- Hôc trợ thông tin khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phân tích: công nghệ, thiết bị, ứng dụng, một cách nhanh chóng.
- Tư vấn về tính năng, cấu hình, ứng dụng các thiết bị Công ty cung cấp. 
- Tư vấn, hướng dẫn về các vấn đề kỹ thuật (vận hành, bảo trì, bảo dưỡng) của thiết bị.
 
youtube
Facebook
Twitter