Dịch vụ đào tạo
Thứ 5 | 26/03/2020 - Lượt xem: 274

Công ty Thiết bị 2H (2H Instrument) nhận đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị, cung cấp kiến thức kỹ thuật:


- Cung cấp các khóa đào tạo cho khách hàng về vận hành, sử dụng thiết bị.
- Cung cấp các khóa đào tạo theo các ứng dụng và lĩnh vực phân tích cụ thể.

Các khóa đào tạo được cung cấp đa dạng theo yêu cầu của khách hàng:
  • Khóa đào tạo trực tiếp tại đơn vị, cơ sở của khách hàng
  • Khóa đào tạo tại các phòng thí nghiệm uy tín trong nước
  • Khóa đào tạo tại các phòng thí nghiệm uy tín tại nước ngoài
youtube
Facebook
Twitter