CÔNG NGHỆ & SẢN PHẨM MỚI
Tách chiết tự động DNA từ mẫu thực phẩm

Các kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng: sự kết hợp của InnuPure® C16 touch và các bộ kit tách chiết DNA cho thiết bị này có thể sử dụng cho các mẫu thực phẩm trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. DNA tách chiết đạt chất lượng tối ưu và lý tưởng cho ứng dụng qRT-PCR.
Nhiễu xạ tia X (XRD) là một công nghệ được sử dụng để định tính và định lượng các khoáng chất có cấu trúc tinh thể. Máy phân tích XRD - Olympus có một số khác biệt quan trọng so với các thiết bị XRD thông thường dẫn đến tính di động cao hơn và kết quả phân tích nhanh hơn. Cùng kiểm tra 5 tính năng giúp các thiết bị XRD của chúng tôi sáng tạo và khả thi - duy nhất để phân tích nhiễu xạ tia X tại hiện trường.
1
 
2
 
youtube
Facebook
Twitter