Hệ thống chuẩn bị mẫu tổng thể nhanh (model Total Rapid Prep)
Model: Total Rapid Prep
Hãng sản xuất: FMS
Xuất xứ: USA
Hệ thống chiết lỏng cao áp model PLE
Model: PLE
Hãng sản xuất: FMS 
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter