Các hệ thống phản ứng áp suất thấp

Các hệ thống phản ứng áp suất thấp

Phương châm của Berghof có thể được trình bày ngắn gọn như sau: Tạo thêm giá trị cho khách hàng của chúng tôi. Ngay cả trong giai đoạn phát triển sản phẩm, chúng tôi rất coi trọng việc thiết kế các công cụ đáng tin cậy, dễ vận hành và an toàn, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng. Thông qua các ứng dụng chuyên môn, chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm của chúng tôi và các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu với hiệu suất cao, an toàn và bền bỉ.
Các hệ thống phản ứng áp suất cao Model BR-series

Model: BR-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

Bình chịu áp suất phá mẫu

Model: DAB-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

Hệ thống phản ứng không kim loại DB-series
Model: DB-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức
 
Các hệ thống phản ứng áp suất thấp

Model: NR-series
Hãng sản xuất: Berghof
Xuất xứ: CHLB Đức

youtube
Facebook
Twitter