Các giải pháp cho xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 Analytikjena-Đức
Thứ 4 | 08/04/2020 - Lượt xem: 545

AnalytikJena cung cấp giải pháp hoàn chỉnh từ  lấy mẫu cho đến phát hiện virus

 

 

1.    Các trung tâm xét nghiệm nhỏ từ 20-40 mẫu/ngày

2.    Các trung tâm xét nghiệm lớn với trên 40 mẫu/ngày


Vui lòng liên hệ để được tư vấn: 

Ms. Hoàng Thị Hằng
Tel. 0912893994
Email: hang@2hins.com.vn
youtube
Facebook
Twitter