Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS

Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS

Bộ CDS-7000E là bộ sục khí và bẫy các chất hữu cơ bay hơi được biết tiếng trên thị trường từ hàng thập kỷ qua. Khi kết hợp với hệ thống đưa mẫu tự động thế hệ mới 7350 và 7450 thì hệ thống P & T được đánh giá là tói ưu nhất cho việc phân giải phổ và hiệu suất phân tích.
Kết hợp thêm bộ giải hấp nhiệt 7550, thì hệ thống này có thể làm được cả hai phương pháp EPA 8260 (Đất + nước) và phương pháp TO-17 (khí) trên cùng một máy.
Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)

Model: JMS-Q1500GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Sắc ký khí khối phổ 3 tứ cực
Model: JMS-TQ4000GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter