Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS

Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS

Pyroprobe 6000 series là bộ nhiệt phân thế hệ thứ 6 được thiết kế và sản xuất bởi hãng CDS Analytical.
Pyroprobe 6000 series là một sản phẩm mang tính đột phá với nhiều tính năng đặc biệt để tăng ứng dụng phân tích cho hệ thống GC/MS.

  • Dễ dàng đưa mẫu vào
  • Bộ Pyroprobe 6000 series được trang bị theo tiêu chuẩn một buồng mẫu Drop-in-Sample (DISC).
  • Khi kết hợp với ống mẫu DISC, quá trình chuẩn bị mẫu không còn cần đến bông thạch anh mà nạp mẫu rất dễ dàng như thả một ống hút vào đồ uống.
  • Độ lặp lại tối ưu khả năng lặp lại với kỹ thuật nhiệt phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác nhiệt.

Giải pháp DISC đã có rất nhiều các cải tiến quan trọng so với các đời máy trước:
(1) Nhiệt độ chính xác ở ± 0,1°c,
(2) Nhiệt độ mẫu được hiệu chuẩn thông qua pyrometry quang học,
(3)Thay thế mẫu guaranteed. Điều này có nghĩa là nếu chạy 5 nhiệt phân polystyrene ở 500°c thì sai số khoảng 1.5% RSD.

Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6200
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA 
Bộ nhiệt phân CDS-6150 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6150
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động
Model: CDS-7550S
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter