Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động

Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động

Bộ giải hấp nhiệt hoạt động độc lập với bộ đưa mẫu tự động - model CDS-7550S. Thiết bị có thể sử dụng với tất cả các ống hấp phụ với kích thước 1/4" OD x3 1/2" cũng như 6mm ODx4 1/2"L.
Với chức năng này, model CDS-7550S là model giải hấp tốt nhất và thuận tiện nhất cho mọi loại ống hấp phụ.

 
Bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6200
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA 
Bộ nhiệt phân CDS-6150 cho Gc và GC/MS
Model: Pyroprobe 6150
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
Bộ giải hấp nhiệt kèm đưa mẫu tự động
Model: CDS-7550S
Hãng sản xuất: CDS Analytical
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter