Máy sắc ký khí khối phổ 2 lần 3 tứ cực GCMS/MS

Model: JMS-TQ4000GC

HSX: JEOL - Japan

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger